Galerija


Prikupljanje sredstava za Klaićevu

Prikupljanje novčanih sredstava za pomoć potrebitima

Koncert za Klaićevu

Koncert za Klaićevu

Klaiceva 2008, donacija 3 infuzomata za kemoterapiju

Klaiceva 2008, donacija 3 infuzomata za kemoterapiju

Klaiceva 2013, donacija pidžama i ručnika

Klaiceva 2013, donacija pidžama i ručnika

Klaićceva 2009, Veselo vrijeme

Klaićceva 2009, Veselo vrijeme s mališanima

kreativna radionica u Dječjem domu

Kreativna radionica u Dječjem domu

jezična radionica u Dječjem domu

Jezična radionica u Dječjem domu

informatička radionica u Dječjem domu

Informatička radionica u Dječjem domu

donacija krvi Petrova 3

Donacija krvi Petrova 3

Geneva 2011, u sjedištu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Geneva 2011, u sjedištu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca